Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik) Zakup 19 szt. mundurów wyjściowych dla strażaków z …