Adaptacja i Wyposażenie Gminnego Domu Kultury w Zakrzówku Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Rozwój infrastruktury kultury, Priorytet 3 Infrastruktura …