Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej w miejscowości Zakrzówek w ramach zadania pn. “Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej oraz przebudowa przepompowni sanitarnych na tłocznie w miejscowości Zakrzówek” dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.