Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi: 289 558,10 zł
Kwota przyznanej pomocy: 108 540,00 zł.

W ramach inwestycji wykonano:

  1. Nawierzchnię z kostki brukowej
  2. Instalacje kanalizacyjną
  3. Instalacje wodną
  4. Instalację elektryczną i oświetlenie
  5. Nasadzenia roślin ozdobnych
  6. Zakupiono małą architekturę i wyposażenie