Projekt realizowany w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i rozwój wsi, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

Wartość przedsięwzięcia ogółem: 772 366,70 zł
Pozyskane środki zewnętrzne: 371 976,00 zł
Wkład własny: 400 390,70 zł

 

Elementy kompleksu:

  1. boisko do piłki nożnej o nawierzchni naturalnej
  2. bieżnia  200m z prostą 60m o nawierzchni syntetycznej,
  3. rzutnia kulą o nawierzchni żużlowej
  4. skocznia w dal,
  5. piłkochwyty,
  6. dojścia i nawierzchnie utwardzone z kostki betonowej,
  7. ogrodzenie terenu