prow

Projekty realizowane przez Gminę Zakrzówek przy wsparciu finansowym Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013

2011 – Budowa wielofunkcyjnego boiska w Zakrzówku

2011 – Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej Święto Mleka i Miodu w Zakrzówku

2011 – Zorganizowanie imprezy kulturalno-rekreacyjnej Dożynki Gminne w Zakrzówku

2011 – 2012 – Budowa kompleksu boisk w Sulowie

2012 – 2013 – Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym

2012 – Folder promocyjny gminy Zakrzówek

2012 – Budowa placu zabaw w miejscowości Zakrzówek

2012 – Zakup instrumentów dla orkiestry dętej w Majdanie-Grabinie

2012 – Budowa stacji wodociągowej w Studziankach, sieci wodociągowej łączącej wodociągi Studzianki i Majdan-Grabina oraz przebudowa stacji wodociągowej w Majdanie-Grabinie

2012 – Organizacja Imprezy kulturalno-rekreacyjnej “Nadbystrzycki Jarmark św. Bartłomieja” – beneficjent: Gminny Dom Kultury

2013 – Zakup strojów galowych dla OSP w Majdanie-Grabinie

2013 – Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej “Słoneczne Lato” – beneficjent: Gminny Dom Kultury

2013 – Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej “U źródeł” – beneficjent: Gminny Dom Kultury

2013 – 2014 – Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Majdanie-Grabinie

2013 – 2014 – Rozbudowa i adaptacja budynku komunalnego na potrzeby świetlicy wiejskiej w Rudniku Pierwszym

2013 – 2014 – Witacze jako źródło informacji turystycznej o Gminie Zakrzówek

2013 – 2014 – Modernizacja centrum miejscowości Zakrzówek – Etap I

2013 – 2015 – Rozbudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowościach Świerczyna, Józefin, Studzianki i Studzianki-Kolonia

2014 – Organizacja festynu “Dni Zakrzówka” – beneficjent: Gminny Dom Kultury

2014 – Organizacja festynu “Dni Produktu Regionalnego – Dożynki Staropolskie” – beneficjent: Gminny Dom Kultury