nfosigw

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

W ramach programu Gospodarowanie odpadami innymi niż komunalne “Usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest” gmina Zakrzówek usunęła:

– 2011 roku – 29,13 ton azbestu

Wartość przedsięwzięcia: 13 914,90 zł

Pozyskane dofinansowanie: 13 914,90 zł

Wkład własny: 0 zł

 

– w 2012 roku – 37,14 ton azbestu

Wartość przedsięwzięcia: 18 998,90 zł

Pozyskane dofinansowanie: 18 998,90 zł

Wkład własny: 0 zł

 

– w 2013 roku – 42,68 ton azbestu

Wartość przedsięwzięcia: 22 208,37 zł

Pozyskane dofinansowanie: 22 208,37 zł

Wkład własny: 0 zł