2020

„Modernizacja (przebudowa) drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębach Studzianki Kolonia Tartak, Studzianki od km 0+000 do km 0+995″. Wartość robót 159 783,33 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 94 000,00 zł. 

 

2019

„Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sulów od km 5+800 do km 6+350”. Wartość robót 113 415,23 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 65 000,00 zł.

 

2018

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry”. Wartość robót  wynosi 248 988,46 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 60 000,00 zł.

  

2017

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Góry”.

Wartość robót  wynosi 145 284,27 zł. Zadanie dofinansowane z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – kwota 40 000,00 zł.