Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Wartość projektu: 14 937,12 zł

Dofinansowanie: 8 500,80 zł

Wkład własny: 6 436,32 zł

 

W ramach projektu zakupiono:

  1. 100 szt. krzeseł
  2. 20 szt. stołów
  3. 3 szafy