Zachowanie i wzbogacenie różnorodności biologicznej na terenie gminy Zakrzówek

Wartość ogółem: 8 046,83 zł
Środki zewnętrzne: 4000,00 zł
Wkład własny: 4 046,83 zł

Zrealizowane działania:

  1. stworzenie pasów zieleni izolacyjnej przy oczyszczalni ścieków w Bystrzycy poprzez zakup i wykonanie nasadzeń tui szmaragd w ilości 180 szt.,
  2. poprawę walorów krajobrazowych poprzez zakup drzew ozdobnych i wykonanie nasadzeń klonu ,,Globosum” przy zbiorniku wodnym w Zakrzówku i parkingu przy budynku Urzędu Gminy oraz wykonaniu 9 szt. pojemników na kwiaty z zakupionej palisady betonowej i dokonaniu nasadzeń roślinami ozdobnymi w centrum miejscowości Zakrzówek,
  3. poprawę stanu zdrowotnego 23 szt. kasztanowców w m. Zakrzówek poprzez zakup i założenie opasek lepowych i feromonów na szrotówka kasztanowcowiaczka,
  4. zwiększenie bioróżnorodności poprzez zakup 3 szt. budek lęgowych dla dzikich kaczek i łabędzi oraz umieszczenie ich na zbiorniku wodnym w Zakrzówku.