Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych Strategii Rozwoju, objęte PROW na lata 2007-2013 w zakresie małych projektów

Wartość projektu: 32 213,70 zł
Dofinansowanie: 20 952,00 zł
Wkład własny: 11 261,70 zł

Ustawienie 7 witaczy przy wjazdach na teren gminy