Rozszerzenie działalności Gminnej Biblioteki w Zakrzówku poprzez jej wyposażenie

Projekt zrealizowany przy wsparciu finansowym Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program Wieloletni Kultura+, Priorytet Biblioteka+ Infrastruktura bibliotek.

Otrzymany grant ten był jednym z 14 wniosków z województwa lubelskiego i 74 z całej Polski, które uzyskały pozytywną opinię operatora projektu – Instytutu Książki w Krakowie.

Wartość ogółem: 155 090,00 zł
Środki zewnętrzne: 116 317,00 zł
Wkład własny: 38 773,00zł

Projekt obejmował:

  1. wykonanie kosztownych prac związanych z doposażeniem biblioteki i stworzeniem przyjaznej i komfortowej przestrzeni dla Czytelników.
  2. powstał kącik do pracy indywidualnej wyposażony w stoliki i krzesła.
  3. nowe regały na książki
  4. miękkie dywaniki i meble dla dzieci,
  5. opracowanie nowych, plastikowych kart bibliotecznych z kodem kreskowym.
  6. zakup licznych urządzeń biurowych, m.in. urządzenia do obkładania książek
  7. utworzenie pracowni komputerowej z 3 stanowiskami z dostępem do Internetu
  8. utworzenie katalogu księgozbioru dostępnego na stronie internetowej Biblioteki: www.gbp.zakrzowek.gmina.pl/katalog