Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Działanie: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej.

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi: 725 661,92 zł
Kwota przyznanej pomocy: 374 639,00 zł
Wkład własny: 351 022,92 zł

Zadanie to jest kontynuacją zakończonej już inwestycji dotyczącej budowy stacji wodociągowej w Studziankach, przebudowy stacji wodociągowej w Majdanie-Grabinie oraz sieci wodociągowej łączącej oba te wodociągi.

Inwestycja realizowana będzie w dwóch etapach. Pierwszy etap to budowa głównej sieci wodociągowej z planowanym terminem zakończenia w m-cu wrześniu 2014 r, w drugim etapie wykonywane będą przyłącza do poszczególnych gospodarstw. Zakończenie zadania planuje się na m-c czerwiec 2015 r.