Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

 

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi: 295 497,16 zł
Kwota przyznanej pomocy: 166 632,00 zł