Dofinansowanie ze środków europejskich w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Planowany koszt całkowity inwestycji wynosi: 819 045,58zł
Kwota przyznanej pomocy: 442 518,00 zł.