Przedszkolny Zakrzówek

POKL, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.1. Zmniejszanie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej

Wykonanie remontu pomieszczeń w przedszkolu, Zakup pomocy dydaktycznych, Finansowanie zajęć dodatkowych ( m.in. język angielski, rytmika, logopedia)

Wartość projektu: 545 097,60 zł

Dofinansowanie: 463 332,96 zł

Wkład własny: 81 764,64 zł

 

Projekt „Przedszkolny Zakrzówek” objął grupę 15-ro dzieci (z rocznika 2008,2009) w roku 2012-13 oraz 15-ro dzieci w 2013-14r., a także ich rodziców lub opiekunów prawnych.

W ramach projektu realizowane były zajęcia przedszkolne zgodnie z podstawą programową oraz czasem pracy przedszkola, czyli 10 godzin dziennie od 07.00-17.00 od września do końca czerwca. Zadanie to obejmowało również opiekę logopedyczną dzieci oraz zorganizowanie punktu konsultacyjnego dla rodziców. Prowadzone były dodatkowe zajęcia z języka angielskiego. Dla potrzeb projektu wykonaliśmy adaptację dodatkowej sali w budynku przedszkola, zakupiliśmy i dostosowaliśmy meble i sprzęt do potrzeb i wymagań rozwojowych dzieci. Wyposażenie w równościowe pomoce edukacyjne oraz organizowanie zajęć w ramach zorganizowanych w kilku salach kącików tematycznych w sposób decydujący wspomaga proces wczesnego rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień u dzieci. Organizowalśmy w przedszkolu przedstawienia edukacyjne, teatrzyki kukiełkowe oraz widowiska teatralne.

Również w ramach tego zadania zakupione zostały nowe zabawki (zgodnie z poszanowaniem równości płci), dzienniki, wyprawki, materiały i inne pomoce dydaktyczne. Dostarczone zostały meble, telewizor LCD, odtwarzacz DVD, laptop z oprogramowaniem, projektor multimedialny, ekran przenośny i aparat fotograficzny.

Wszystkie realizowane zakupy oraz wynagrodzenia całej kadry projektu współfinansowane są ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.