Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Wartość projektu: 45 340,22 zł
Dofinansowanie: 30 055,42 zł
Wkład własny: 15284,80 zł

 

Wydatki na:

  1. kompleksową usługę agencji artystycznej,
  2. ochronę,
  3. toi-toi,
  4. biesiadę folklorystyczną,
  5. atrakcje dla dzieci