Organizacja imprezy kulturalno- rekreacyjnej „Słoneczne Lato”

 

Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Wartość projektu: 45 340,22 zł

Dofinansowanie: 30 055,42 zł

Wkład własny: 15284,80 zł

 

Wydatki na:

  1. kompleksową usługę agencji artystycznej,
  2. wynajem sceny,
  3. wynajem nagłośnienia,
  4. energię elektryczną,
  5. ochronę,
  6. toi-toie,
  7. nagrody w konkursach,
  8. naczynia jednorazowe