Organizacja festynu “Dni Zakrzówka” – beneficjent: Gminny Dom Kultury

 

Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Wartość projektu: 58 927,77 zł

Dofinansowanie: 38 783,60 zł

Wkład własny: 20 144,17 zł

 

Wydatki na:

  1. kompleksową usługę agencji artystycznej,
  2. wynajem sceny, oświetlenia, nagłośnienia,
  3. biesiadę cygańską,
  4. agregat prądotwórczy,
  5. pokaz historyczny,
  6. atrakcje dla dzieci,
  7. ochronę,
  8. toi-toie