Organizacja festynu “Dni Produktu Regionalnego – Dożynki Staropolskie” – beneficjent: Gminny Dom Kultury

 

Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Wartość projektu: 8 970,80 zł

Dofinansowanie: 6 053,20 zł

Wkład własny: 2917,60 zł

 

Wydatki na:

  1. atrakcje dla dzieci,
  2. biesiadę góralską,
  3. animacje dla dzieci,
  4. nagrody w konkursie kulinarnym,