Dofinansowanie w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 -2013 dla małych projektów (LGD Kraśnik)

Wartość projektu: 4 509,00 zł
Dofinansowanie: 2 828,00 zł
Wkład własny: 1 681,00 zł

 

Nakład 1000 egzemplarzy