Inwestycja realizowana w ramach działania 321 Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Wartość: 1 078 534,13 zł
Dofinansowanie: 512 541,00 zł
Wkład własny: 565 993,13 zł