W ramach projektu „Pamięć Niepodległej” wydana została książka, opracowana przez Pana dr Henryka Krawca pt. „Gmina Zakrzówek w czasach niewoli narodowej i odrodzonej Rzeczypospolitej (1864-1939)”.

Poprzez pryzmat przemian politycznych, społecznych i gospodarczych zachodzących na ziemiach polskich, ukazuje historię Gminy Zakrzówek.

Czytaj więcej Wydanie książki opracowanej przez Pana dr Henryka Krawca pt. „Gmina Zakrzówek w czasach niewoli narodowej i odrodzonej Rzeczypospolitej (1864-1939)”

W dniu 7 listopada 2018 r. nastąpił odbiór inwestycji pn. „Budowa placu zabaw” w miejscowości Rudki. Zadanie zostało zrealizowane ze środków Funduszu Sołeckiego. W ramach …

Zakończona została budowa altany z grillem zewnętrznym na stadionie sportowym w Zakrzówku. Inwestycja ta została zrealizowana w ramach umowy na „Modernizację stadionu sportowego oraz rozbudowę placu zabaw i budowę siłowni zewnętrznej w Zakrzówku”, na którą Gmina pozyskała fundusze ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w wysokości 158 628,00 zł.

Czytaj więcej Altana z grillem zewnętrznym na stadionie sportowym w Zakrzówku

25 sierpnia 2017 r. Wójt Gminy Zakrzówek podpisał umowę pomiędzy Gminą Zakrzówek a Województwem Lubelskim, na mocy której Gmina otrzymała dotację celową w wysokości 34 050,00 …

Gmina Zakrzówek przystąpiła do sporządzenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Zakrzówek na lata 2017-2023. W związku z tym, zgodnie z Wytycznymi Ministra Rozwoju, zobowiązana jest do wyznaczenia obszaru …

18 lipca 2014 roku, po wieloletnich staraniach, Minister Administracji i Cyfryzacji wydał pozytywną opinię o projektach herbu, flag i pieczęci gminy Zakrzówek.

Herbem Gminy Zakrzówek będzie tarcza późnogotycka (hiszpańska), o proporcjach wysokości do szerokości 7:6, w której, w błękitnym polu widnieje postać św. Mikołaja w ceremonialnym stroju biskupim z mitrą na – otoczonej złotą aureolą - głowie i wierzchnią szatą ozdobną w postaci swobodnie spływającego z ramion czerwonego płaszcza (pluviale), spiętego na piersiach ozdobną zapinką (fibulą) oraz z białą albą.

Czytaj więcej Gmina Zakrzówek będzie miała herb

W dniu 25 czerwca 2014r. Wójt Gminy Zakrzówek Grzegorz Lemiecha podpisał z Konsorcjum w składzie: EcoExperts s.c. oraz Flexipower Group Sp. z o.o. umowę na …