Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie ogłasza XIX edycję ogólnopolskiego konkursu „Sposób na Sukces” na najlepsze działania kreujące przedsiębiorczość na obszarach wiejskich.

Czytaj więcej Zaproszenie do konkursu “Sposób na sukces”!

Nabór do Komisji Konkursowej w związku z ogłoszeniem otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w …

Zarządzenie Nr 11/2019 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 31 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i …

   

W dniu 23 stycznia br. odbyła się V sesja VIII kadencji Rady Gminy Zakrzówek w trakcie której radni podjęli uchwałę w sprawie odwołania ze stanowiska …