Mieszkańcy miejscowości Zakrzówek Wieś! W dniu 28 marca 2019r. (czwartek) o godz. 17.00 w remizie OSP w Zakrzówku Wsi odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie …

Mieszkańcy miejscowości Lipno!

W dniu 27 marca 2019r. (środa) o godz. 17.00 w domu sołtysa odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie dokonaia wyboru sołtysa i rady sołeckiej!

Czytaj więcej Zebranie sołeckie w miejscowości Lipno!

W dniu 21 marca 2019 r. w miejscowości Majdan Grabina odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023 …

W dniu 20 marca 2019 r. w miejscowości Rudnik Pierwszy odbyło się zebranie wiejskie, na którym przeprowadzono wybory Sołtysa i Rady Sołeckiej na kadencję 2019-2023 …

W dniu 20 marca 2019r. Wójt Gminy Zakrzówek - Józef Potocki oraz Marszałek Województwa Lubelskiego - Jarosław Stawiarski podpisali umowę w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, o dofinansowanie realizacji projektu „Moje przedszkole”. Całkowita wartość projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi 709 995,40 zł, przyznana kwota dofinansowania to 603 259,84 zł, wkład własny gminy 106 735,56zł, z czego 75 600 zł to wkład niefinansowy.

Czytaj więcej MOJE PRZEDSZKOLE

Mieszkańcy miejscowości Majdan Grabina! 

 

W dniu 21 marca 2019r. (czwartek) o godz. 18.00 w Świetlicy Wiejskiej w Majdanie- Grabina odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie dokonaia wyboru sołtysa i rady sołeckiej!

Czytaj więcej Zebranie sołeckie w miejscowości Majdan Grabina!

         Mieszkańcy miejscowości Rudnik Pierwszy!                                    

W dniu 20 marca 2019r. (środa) o godz. 17.00  w Świetlicy Wiejskiej w Rudniku Pierwszym odbędzie się zebranie wiejskie w sprawie dokonaia wyboru sołtysa i rady sołeckiej!

Czytaj więcej Zebranie sołeckie w miejscowości Rudnik Pierwszy!

Obwieszczenie o wszczęciu w dniu 19.03.2019 r. na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych z dnia 19 marca 2019 r. postępowania w sprawie wydania decyzji środowiskowej na …

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa ogłosiła XI edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość. Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w XI edycji konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ogłosił kolejną edycje konkursu kulinarnego „Bitwa Regionów” dla Kół Gospodyń Wiejskich. Celem przedsięwzięcia jest promowanie regionalnych potraw przygotowanych z polskich produktów. 

Czytaj więcej Zaproszenie do udziału w konkursie “Bitwa Regionów”!