Gmina Zakrzówek otrzymała z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej wsparcie finansowe w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”  na rok 2023 …

Sprawdź ofertę na swoje nowe źródło ciepła!

Prosimy naszych Wnioskodawców i Beneficjentów o rozwagę w wyborze dostawcy i firmy instalacyjnej do wykonania wymiany źródła ciepła z …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do  31 sierpnia 2023 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego …

W dniach 24.07.2023 r.- 28.07.2023 r. Urząd Gminy Zakrzówek czynny w godzinach: 7:00- 15:00.

W związku z  awarią na sieci wodociągowej nastąpiła przerwa w dostawie wody dla miejscowości Zakrzówek ulice: Targowa, Zachodnia, Partyzantów, Strażacka,  Rudki oraz Rudnik Kolonia.

W związku z pracami remontowymi na sieci wodociągowej nastąpi przerwa w dostawie wody w dniu 07.07.2023 r. w godz. 14.00 – 18.00 dla miejscowości Zakrzówek …

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w dniach 08-09.07.2023 roku, będzie realizowane  szkolenie żołnierzy 24 Batalionu Lekkiej Piechoty w m. Zakrzówek, Las Fabryczny.

W związku z powyższym …

Gmina Zakrzówek 27 czerwca 2023 r. podpisała umowę z Lubelskim Kuratorem Oświaty, działającym w imieniu Wojewody Lubelskiego, w sprawie udzielenia w 2023 r. wsparcia finansowego …