Dzięki dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego z programu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Drugim zakupiła umundurowanie bojowe …

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z programu województwa lubelskiego “Lubelskie wspiera OSP” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Zakrzówku-Wsi zakupiła Umundurowanie bojowe, rękawice strażackie …

W związku z pracami konserwatorskimi na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym (od godz. 11.00 do godz. 15.00) nastąpi przerwa w dostawie wody dla miejscowości Majdan …

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza indywidualnych uczestników rynku finansowego na webinarium „Najnowsze sposoby działania cyberoszustów – czyli jak nie dać się okraść w Internecie” organizowane …

W niedzielę  2 czerwca 2024 r. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Szastarce  odbyły się gminne zawody sportowo–pożarnicze jednostek OSP z …

Dzięki dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego z programu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Rudniku Pierwszym zakupiła sprzęt pożarniczy …

Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy: Inwestycja w bezpieczeństwo.

Dzięki dofinansowaniu Powiatu Kraśnickiego z programu „Porządek i bezpieczeństwo publiczne, ratownictwo i ochrona ludności 2024” jednostka Ochotniczej Straży …

Dzięki dofinansowaniu z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego z programu województwa lubelskiego “Lubelskie wspiera OSP” jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Bystrzycy zakupiła Umundurowanie bojowe, buty strażackie …

Zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 108697 L Bystrzyca – Rudnik Pierwszy od km 0+000 do km 0+875” zostało  dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Celowego …