baner zosp

Jednostki OSP w Gminie Zakrzówek

 

Celem działalności OSP jest zapobieganie pożarom, udział w akcjach ratowniczych w czasie pożarów i klęsk żywiołowych. W celu utrzymania jednostek OSP w gotowości bojowej corocznie organizowane są zawody sportowo-pożarnicze, w których biorą udział wszystkie jednostki OSP w gminie. Strażacy biorą również czynny udział w życiu społecznym gminy – angażują się do prac społecznych i uświetniają swoim udziałem uroczystości kulturalne i religijne. Na terenie Gminy Zakrzówek działa 9 jednostek OSP, w tym 2 Jednostki Należą do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego (KSRG) tj. OSP Sulów, OSP Zakrzówek.

 baner zosp
 GZOSP RP w Zakrzówku

 

 

Jednostki OSP:

 


osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Bystrzycy


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Pierwszym


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Rudniku Drugim


  osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Majdanie-Grabina


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studziankach


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Studziankach-Kolonii


 ksrg 
Ochotnicza Straż Pożarna w Sulowie


 jh 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku


 osp 
Ochotnicza Straż Pożarna w Zakrzówku-Wsi


 

 

 HISTORIA OSP