Wsparcie dla inwestora

Gmina Zakrzówek jest miejscem otwartym na nowe kontakty. Poprzez kreatywną  politykę   lokalną,   a także otwarcie  władz gminy na współpracę z inwestorami. Gmina Zakrzówek tworzy klimat optymalnych warunków rozwoju przedsiębiorczości.  Wiedząc ,że   gmina posiada atrakcyjne warunki do rozwoju przedsiębiorczości  swoją  działalność  rozpoczął Punkt Obsługi Inwestora Gminy Zakrzówek. Oprócz  podejmowania  działań  stymulujących  aktywność  gospodarczą oraz   popularyzujących   i  promujących   Gminę   Zakrzówek   jako   dogodne i atrakcyjne miejsce do podejmowania działalności gospodarczej i inwestycyjnej, Gmina bezpośrednio  wspiera  obsługę,  świadczy  pomoc  dla inwestorów  chcących lokować swoje inwestycje oraz kreuje pozytywny wizerunek gminy w zakresie polityki gospodarczej i inwestycyjnej w kraju i zagranicą.