Charakterystyka Gminy

Gmina Zakrzówek jest gminą wiejską, o powierzchni 9,908 ha, a w jej skład wchodzi 16 sołectw o łącznej liczbie mieszkańców 6287 osób (stan na 31.12.2022 r.). Gmina Zakrzówek położona jest w południowo – zachodniej części województwa lubelskiego. Jest jedną z 10 gmin powiatu kraśnickiego. Granice gminy Zakrzówek łączą się z gminami powiatu kraśnickiego: Kraśnik, Wilkołaz, Szastarka, powiatu janowskiego: Batorz oraz powiatu lubelskiego: Zakrzew, Bychawa, Strzyżewice. Biorąc pod uwagę podział Polski na jednostki geograficzne, obszar gminy położony jest na Wyżynie Lubelskiej, na pograniczu lekko falistej Wyniosłości Giełczewskiej i silnie urzeźbionego pagórkowatego Roztocza Zachodniego. To na terenie gminy w miejscowości Sulów swoje źródło ma rzeka Bystrzyca. Południowa część gminy znajduje się w granicach Kraśnickiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Na terenie Gminy Zakrzówek dostępne są placówki oświatowe: 1 publiczne przedszkole i 6 szkół podstawowych, dla 5 organem prowadzącym jest Gmina Zakrzówek. Na terenie Gminy Zakrzówek funkcjonuje Publiczna Szkoła Podstawowa Bystrzyckich Żołnierz Niepodległości w Bystrzycy, dla której organem prowadzącym jest Stowarzyszenie Społeczności Wiejskiej „Nasza Szkoła”. W 6 szkołach funkcjonują oddziały przedszkolne. Elementami wspierającymi edukacje są technologie i narzędzia informatyczno–komunikacyjne. Każda ze szkół posiada pracownie komputerową z dostępem do internetu i miejsca zabaw.

Kultura

W centrum miejscowości, w budynku wielofunkcyjnym znajduje się Centrum Kultury i Biblioteki, które zapewnia bogatą ofertę zajęć pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży. Swoją działalność kulturalną rozpoczęło jako Gminny Dom Kultury w styczniu 2012 roku. Centrum Kultury oferuje szeroką ofertę programową, dogodną lokalizację oraz dobre warunki lokalowe i dzięki temu staje się nowym miejscem spotkań i rozrywki dla lokalnej społeczności. Oferta Centrum skierowana jest do dzieci, młodzieży min. grupy artystyczne, grupa taneczna, orkiestra dęta, zespoły wokalne, „Pracownia Orange” oraz osób starszych – Gminna Rada Kobiet, Klub Kobiet Aktywnych. W budynku mieści się również Galeria Jednej Ściany, gdzie prezentowane są prace artystów tworzący malarstwo abstrakcyjne i realistyczne, ekslibrysy, linoryty, pastele, fotografie, ikony, batiki akwarele i malarstwo olejne. W Galerii odbywają się cyklicznie wystawy, które rozpoczynają się wernisażami.

Ochrona zdrowia

Profilaktyka zdrowotna jest zapewniona od strony Gminnego Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej w Zakrzówku, który posiada swoją  filię w Studziankach. GSPZPOZ w Zakrzówku został oddany do użytku  w 1973  roku. Budynek w Zakrzówku ma wybudowaną  windę  i podjazd  dla niepełnosprawnych. GSPZOZ oferuje szeroką ofertę dostępnych usług medycznych min. lekarza rodzinnego, kardiologa, dietetyka, stomatologa, rehabilitanta.

Ochrona przeciwpożarowa

Ochronę przeciwpożarową wykonuje Ochotnicza Straż Pożarna. Na terenie gminy funkcjonuje 9 jednostek OSP oraz  OSP  Zakrzówek i Sulów należą do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaśniczego dzięki któremu działania o charakterze ratowniczym realizowane są w szerszej skali. Jednostki OSP z terenu gminy niosą pomoc w sytuacjach zagrożeń życia, zdrowia, mienia lub środowiska.