Lokalizacja i dostępność transportowa

Gmina Zakrzówek położona jest w centralnej części województwa lubelskiego, co czyni ją dogodnym miejscem dla inwestorów, którzy chcą prowadzić działalność gospodarczą na terenie województwa lubelskiego. Dodatkowo gmina Zakrzówek posiada bardzo dobrą infrastrukturę drogowa co ułatwia transport towarów i usług.

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw. W sąsiedztwie gminy Zakrzówek przebiega droga ekspresowa S19- droga we wschodniej części kraju pomiędzy przejściem granicznym z Białorusią w Kuźnicy Białostockiej, a granicą ze Słowacją w Barwinku, która umożliwia szybki i łatwy dostęp do dużych miast.

Na terenie Gminy Zakrzówek jest 1 stacja kolejowa, która czyni gminę atrakcyjnym miejscem dla inwestorów, którzy chcą korzystać z transportu kolejowego. Dostępność transportowa to bardzo ważny czynnik wpływający na rozwój gminy Zakrzówek, a jej dogodna lokalizacja oraz dobra infrastruktura drogowa i kolejowa czyni ją atrakcyjnym miejscem dla inwestorów. Stale przebudowywane i modernizowane drogi powiatowe i gminne tworzą nowoczesny i wygodny szlak transportowy.

Bliskość dużych miast

  • Lotnisko w Świdniku – 39 min (63,9 km) przez S19
  • Lotnisko w Warszawie –1 godz. 58 min (207,7 km) przez S17

Sektory „wysokiej szansy” dla inwestorów

  • sektor rolno-spożywczy
  • sektor budowlany
  • sektor transportowy
  • sektor logistyczny

Instytucje okołobiznesowe i ważne instytucje dla inwestora

Wiodące sektory gospodarki

Sektory z wysokim potencjałem inwestycyjnym to przede wszystkim te związane z lokalnymi zasobami naturalnymi i ludzkimi. Główną dziedziną gospodarki gminy jest rolnictwo. Gospodarstwa rolne zajmują powyżej 90% powierzchni użytków rolnych. Gospodarstwa rolne nastawione są gównie na uprawę zbóż. Rozwija się także uprawa owoców przede wszystkim malin. Warto zauważyć, że sektor rolniczy jest bardzo ważny dla regionu, ze względu na dużą ilość ziemi uprawnej oraz potrzebę zaspokajania zapotrzebowania na żywność. Dzięki temu, że gmina Zakrzówek leży w malowniczej okolicy, turystyka może stanowić ogromny potencjał.

Potencjał ludzki, rynek pracy, edukacja

W gminie Zakrzówek, wśród najważniejszych pracodawców, wymienić można przede wszystkim firmy związane robotami budowlanymi, branżą transportową, branżą rolniczą rolniczą, a także sektor usługowy. Dużym atutem Gminy Zakrzówek jest także bliskość miast takich jak Kraśnik czy Lublin, co pozwala na łatwy dostęp do rynku pracy w tych miastach. W Kraśniku i w Lublinie działa wiele instytucji, które oferują pomoc w zakresie szkolenia, doradztwa oraz wsparcia finansowego. Dzięki bliskiej odległości do tych miast, osoby poszukujące pracy mają dostęp do wielu szkoleń oraz kursów, które pozwalają na zdobycie nowych kwalifikacji oraz podniesienie swoich kompetencji. Działające tam stowarzyszenia, organizują różnego rodzaju  szkolenia  i warsztaty, co pozwala na rozwój osobisty oraz zawodowy. W celu  stworzenia jak najlepszych warunków do powstawania nowoczesnych inwestycji i realizacji inicjatyw gospodarczych obecnie opracowywane są zmiany w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakrzówek.

Rozwój gminy w kontekście ostatnich zmianie w inwestycyjnych

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom różnych potrzeb lokalnej społeczności w celu osiągnięcia optymalnego rozwoju lokalnego Gmina Zakrzówek realizuje liczne inwestycje. Władze  gminy  aktywnie  korzystają ze środków finansowych dostępnych z różnych źródeł.