Infrastruktura

komunikacja

Komunikacja w gminie Zakrzówek

Komunikacja

Przez gminę przebiega droga wojewódzka nr 842 Rudnik Szlachecki – Wysokie – Krasnystaw;

Drogi powiatowe długość 62,5 km w tym:

 • utwardzone 55,2
 • gruntowe 7,3

Drogi gminne 55 km w tym:

 • utwardzone 27,86 km
 • gruntowe 27,14 km

Drogi dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych ogółem 48 km w tym:

 • utwardzonych 4,54 km

oczyszczalnia

 


Wodociągi, kanalizacja

 • Długość sieć wodociągowej – 109,9 km
 • Ilość przyłączy domowych – 1763 szt.
 • Ilość przyłączy zakładowych – 34 szt.
 • Ilość osób korzystających z wodociągu – 6845 osób
 • Ilość hydrantów w gminie Zakrzówek – 490 szt.
 • Liczba sołectw posiadających sieć wodociągową – 14

Oczyszczalnia ścieków – Bystrzyca “BIO-PAK” o przepustowości 400 m3/dobę

 • Długość sieci kanalizacyjnej – 53,25 km
 • Ilość przykanalików – 788 szt.
 • Ilość osób korzystających z kanalizacji – 2807 osób
 • Liczba sołectw posiadających sieć kanalizacyjną – 5

Uruchomiona w Bystrzycy biologiczno-mechaniczna oczyszczalnia ścieków i system kanalizacji, odbiera nieczystości od 458 dostawców, gdzie łącznie korzysta ok. 1830 osób w trzech sołectwach. Czternaście z szesnastu sołectw zaopatrywanych jest w wodę z wodociągu gminnego co stanowi 96% zwodociągowania. Woda z ujęć głębinowych jest bardzo dobrej jakości i posiada wysokie walory smakowe.

Zakrzówek stwarza możliwości lokalizacji niewielkich i nieuciążliwych dla środowiska obiektów przemysłowych. Przedsiębiorcom gwarantuje się pozyskanie wykwalifikowanych pracowników różnych specjalności oraz niskie stawki podatku od nieruchomości. Nieskażone tereny z dobrymi glebami stanowią bazę dla przetwórstwa i produkcji zdrowej żywności.

Położenie gminy u źródeł rzeki Bystrzycy na terenach atrakcyjnych krajobrazowo, w otoczeniu lasów stwarza możliwości rozwoju agroturystyki i wypoczynku. Dla zapewnienia czystości wód w rzece prowadzona będzie w następnych latach budowa dalszych etapów kanalizacji Bystrzycy, Sulowa, Zakrzówka i Zakrzówka-Wsi.