PSP im. Wincentego Witosa w Studziankach

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach

Kontakt:

Dyrektor Joanna Ilas

tel. 81/ 82 -30-006

ADRES:

Studzianki 63,
23 – 213 Zakrzówek
email: pspstudzianki@zakrzowek.pl