W ewidencji zabytków ujęto: plebanię i organistówkę przy kościele rzymsko – katolickim w Zakrzówku, cmentarz parafialny w Zakrzówku, pozostałości zespołu dworsko – parkowego, budynek …

  Rys historyczny gminy Zakrzówek Historię Zakrzówka wielokrotnie opisywał mieszkaniec Zakrzówka, Pan dr Henryk Krawiec. W Wieściach Zakrzowieckich, w zasobach Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzówku …

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Stanisława Szwai w Bystrzycy

Na podstawie uchwały nr VIII/43/2011 Rady Gminy Zakrzówek z dnia 26 maja 2011r. szkoła ta została przekazana z …

     
 

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Wincentego Witosa w Studziankach

Kontakt:

Dyrektor Joanna Ilas

tel. 81/ 82 -30-006
ADRES:
Studzianki 63,
23 – 213 Zakrzówek
email: stu@op.pl