Zwrot podatku akcyzowego

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 do 29 lutego 2024 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Każdy rolnik, który chce odzyskać w I naborze wniosków część kosztów zakupu oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinien gromadzić faktury VAT dokumentujące zakup oleju napędowego:

 • w terminie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – jako załączniki do wniosku o zwrot podatku akcyzowego (w ilości 110 l/1 ha UR i 40 l/1 DJP bydła, owiec, kóz i koni oraz 4 l/1 szt. świń).

W I terminie składania wniosków (1-29 lutego 2024 r.) stawka zwrotu podatku wynosi:

• 1,46 / 1 litr zakupionego oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2023 r. do 31 stycznia 2024 r. – na użytki rolne i utrzymywane bydło, owce, kozy, konie i świnie.

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1. faktury VAT (albo ich kopie),
2. W przypadku hodowców bydła, owiec, kóz, świń i koni dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego.
3. Umowę dzierżawy – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku na 2024 roku.
4. Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 1D  (wejście od strony placu zabaw).

Do pobrania: