ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO 2022 r.

Wójt Gminy Zakrzówek informuje, że w terminie od 1 lutego 2022 r. do 28 lutego 2022 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Limit zwrotu podatku akcyzowego w roku 2022 wynosi:

  • 110,00 zł *ilość ha użytków rolnych oraz
  • 40,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła

Do wniosku o zwrot podatku należy dołączyć:
1.faktury VAT (albo ich kopie), stanowiące dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.
2.W przypadku hodowców bydła dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informacje o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku, ustalonej z uwzględnieniem wartości współczynników przeliczeniowych sztuk bydła na duże jednostki przeliczeniowe określonych w załączniku do ustawy, na podstawie danych zawartych w rejestrze zwierząt gospodarskich oznakowanych, o którym mowa w rozdziale 2 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt U. 2017 r. poz. 546 oraz z 2018 r. poz. 1642) – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku w 2022 roku.
3.Umowę dzierżawy – w przypadku ustalania limitu zwrotu podatku na 2022 roku.
4.Oświadczenie dotyczące rodzaju prowadzonej działalności , w związku z którą beneficjent ubiega się o otrzymanie pomocy.

Wnioski przyjmowane będą w pokoju nr 2D (wejście D)

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego 2022

Oświadczenie 2022