„Złote Gody”- jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego

„Kocha się naprawdę i do końca tylko wówczas, gdy kocha się na zawsze
w radości i smutku bez względu na dobry czy zły los”

18 września 2022 roku 8 par z terenu Gminy Zakrzówek świętowało tzw. „Złote Gody”, czyli jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Organizatorem uroczystości był Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Świętą w intencji Jubilatów, którą odprawił ks. dziekan Dariusz Ziółkowski – Proboszcz parafii pw. św. Mikołaja w Zakrzówku. Podczas liturgii Jubilaci odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie.

Następnie Jubilaci, ich rodziny i zaproszeni goście udali się do Centrum Kultury i Biblioteki w Gminie Zakrzówek, gdzie Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki skierował do dostojnych Jubilatów słowa wyrażające podziw, szacunek i uznanie oraz wręczył Jubilatom medale za długoletnie pożycie małżeńskie wraz z legitymacjami, przyznane Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lipca 2022 roku oraz przekazał listy gratulacyjne od Wojewody Lubelskiego.

Z rąk Wójta Gminy Zakrzówek Józefa Potockiego i Przewodniczącej Rady Gminy Zakrzówek Agnieszki Makuch, Jubilaci otrzymali kwiaty, upominki i listy gratulacyjne.

Podczas uroczystości nie zabrakło również symbolicznej lampki szampana, słodkiego tortu oraz gromkiego „Sto lat”.

Uroczystość uświetnił swoim występem zespół „Ach dziewczyny” działający przy CKiB w Gminie Zakrzówek, prowadzony przez instruktora Pana Marcina Mączkę. Dziękujemy zespołowi i instruktorowi za piękną i wzruszającą oprawę muzyczną Jubileuszu.

Wszystkim Jubilatom jeszcze raz gratulujemy tak długoletniego, zgodnego pożycia małżeńskiego. Składamy gorące podziękowania za trud Waszej pracy oraz życzymy długich lat życia w dobrym zdrowiu, szczęściu i zgodzie. Życzymy Państwu kolejnych wspaniałych Jubileuszy.