Zdalna szkoła +

W ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła +” Gmina Zakrzówek zakupiła 55 komputerów przenośnych za kwotę 55 000,00 PLN w całości sfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Komputery przekazano dyrektorom szkół w Sulowie(20 szt.) i Zakrzówku(20 szt.) oraz szkole stowarzyszeniowej w Bystrzycy(15 szt.) w celu udostępnienia ich uczniom i nauczycielom do realizacji podstawy programowej w formie zdalnego nauczania.

Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu” działania 1. 1 „Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn.: Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt jest odpowiedzią na obecną sytuację szkolnictwa, związaną z wprowadzeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii, spowodowanym zakażeniami koronawirusem.