Zawiadomienie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów Uproszczonego Planu Urządzenia Lasu dla lasów stanowiących własność osób fizycznych i wspólnot gruntowych 8 obrębów ewidencyjnych Gminy Zakrzówek: