Zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 25 lutego 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.