Zarządzenie Nr 11/2021 Wójta Gminy Zakrzówek z dnia 24 lutego 2021 roku w sprawie ustalenia składu osobowego komisji konkursowej rozpatrującej oferty na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2021 r.