Zaproszenie do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne!

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Kraśniku zaprasza do udziału w XVIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Bezpieczne Gospodarstwo Rolne, którego ideą jest poprawa stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w rolnictwie. Konkurs jest jednym z wielu działań prewencyjnych prowadzonych przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rzecz zmniejszenia liczby wypadków i chorób zawodowych rolników.

Celem Konkursu jest promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwie rolnym. Udział w Konkursie mogą brać zarówno duże, jak i małe gospodarstwa rolne. Warunkiem jest by przynajmniej jeden z właścicieli podlegał ubezpieczeniu społecznemu w KRUS. Właściciele zgłaszanych gospodarstw mają okazję do zaprezentowania swoich warsztatów pracy i osiągnięć zawodowych, zdobycia cennych nagród, a także poddania gospodarstwa profesjonalnemu audytowi bezpieczeństwa pracy, który przeprowadzą komisje konkursowe. Podczas eliminacji sprawdzą one, czy zasady ochrony zdrowia i życia są stosowane w ocenianym gospodarstwie, a także czy wyeliminowane są w nim zagrożenia wypadkowe. Zgłoszenia dokonuje się w nieprzekraczalnym terminie do17.04.2020r.na formularzu, który stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.

ZgYoszenie_i_Regulamin_BGR_2020_1.pdf