Zakrzówek – Gmina Dobra do Życia

Gmina Zakrzówek zajęła I miejsce w powiecie kraśnickim oraz 19 w województwie lubelskim (na 171 gmin) w rankingu „Gmina Dobra do Życia” w kategorii gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z miastem poniżej 5 tys. mieszkańców.

Ranking prowadzony przez Serwis Samorządowy PAP opracowany przez prof. dr. hab. Przemysława Śleszyńskiego z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania Polskiej Akademii Nauk (PAN). Zestawienie obejmujące wszystkie 2477 polskich gmin oparto na 48 wskaźnikach składających się na sumaryczny Wskaźnik Jakości Życia. Uwzględniono m.in. wydatki inwestycyjne gmin, ich atrakcyjność migracyjno-osadniczą, jakość oświaty na ich terenie, ale także dostęp do opieki zdrowotnej, rekreacji czy zieleni. Autor rankingu przyjrzał się ponadto obciążeniu demograficznemu w samorządach, infrastrukturze kulturalnej i dostępowi do Internetu.