Do 15 sierpnia 2021 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa prowadzi nabór wniosków o wsparcie dla producentów rolnych, którzy  w roku 2019 lub 2020 nie otrzymali zapłaty za sprzedane mleko w związku z upadłością podmiotu skupującego oraz na sfinansowanie wpłaty niewpłaconej części udziałów w przetwarzających produkty rolne spółdzielniach.

Na pomoc mogą liczyć rolnicy, którzy w latach 2019-2020 co najmniej raz sprzedali mleko i nie otrzymali za nie zapłaty, w związku z tym, że podmiot skupujący upadł.

 Do wniosku trzeba dołączyć kopie faktur bądź rachunków potwierdzających sprzedaż surowca oraz duplikat listy wierzytelności lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie zobowiązania. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie, a jego wysokość nie będzie mogła być wyższa niż 80 proc. kwoty wynikającej z niezapłaconych faktur, rachunków lub innych dowodów potwierdzających sprzedaż mleka.

Przepisy przewidują również, że producenci rolni mogą ubiegać się o pomoc, w wysokości do 40 tys. zł na jednego rolnika, na sfinansowanie udziałów (wpłaty niewypłaconej części udziałów) w podmiotach prowadzących działalność w zakresie przetwórstwa produktów rolnych.

Wnioski składać należy w biurach powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwych ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta rolnego.

Więcej informacji na stronie: https://www.arimr.gov.pl/aktualnosci/artykuly/wsparcie-dla-poszkodowanych-producentow-mleka-i-dla-rolnikow-posiadajacych-niewplacona-czesc.html