V Kongres Kół Gospodyń Wiejskich w Gminie Zakrzówek

W dniu 22 października  2023 roku odbył się V Kongres Kół Gospodyń Wiejskich. Spotkanie było okazją do podsumowania działalności kulturalnej i finansowej Kół w bieżącym roku. Na podkreślenie zasługuje różnorodność  źródeł finansowania ich działalności. Główne to Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Lokalna Grupa Działania  Ziemi Kraśnickiej oraz  inne fundacje i instytucje. Dodatkowo w 2023 roku na działalność Kół Gospodyń pozyskano środki z Funduszu Sprawiedliwości w kwocie 17 800,00 zł, które zostały przeznaczone na zakup wyposażenia oraz promocję bezpieczeństwa kobiet i dzieci oraz bezpieczeństwa nad wodą.