W  środę  15 marca w Sali  CKiB w Zakrzówku  przeprowadzono eliminacje gminne w ramach tegorocznego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”.

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej służy popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy na temat techniki pożarniczej, organizacji ochrony przeciwpożarowej, historii i tradycji ruchu strażackiego oraz znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Udział w konkursie wzięli uczniowie ze szkół podstawowych w Sulowie i Zakrzówku. Ogółem do konkursu przystąpiło 19 uczestników w 2 grupach wiekowych.

Podstawą sprawdzenia wiedzy był test pisemny zawierający 30 pytań I grupa i 35 II grupa. Zmagania uczestników oceniała komisja. W wyniku rozgrywek finałowych kolejność zajętych miejsc przedstawia się następująco:

I grupa wiekowa ( klasy I – IV)

  1. Zuzanna Krawiec (PSP Zakrzówek)
  2. Szymon Sadowski  (PSP Sulów)
  3. Anna Chawryło (PSP  Sulów)

II grupa wiekowa (klasy V-VIII)

  1. Paweł Szczotka  (PSP Zakrzówek)
  2. Daria Dudziak  (PSP Sulów)
  3. Sebastian Chawryło (PSP  Sulów)

Laureaci konkursu otrzymali z rąk  Wójta Gminy Zakrzówek  Józefa Potockiego i Gminnego Komendanta OSP Sylwestra Rząda  nagrody ufundowane przez Wójta Gminy Zakrzówek oraz pamiątkowe dyplomy.

Do powiatowego etapu Turnieju Wiedzy Pożarniczej zakwalifikowali się  uczestnicy zajmujący dwa  pierwszy miejsca z każdej kategorii.

Zwycięzcom i uczestnikom konkursu serdecznie gratulujemy, a za laureatów będziemy trzymać kciuki na eliminacjach powiatowych które odbędą się dnia 23 marca 2023r.  w siedzibie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kraśniku.