Stypendia Wójta Gminy Zakrzówek rozdane

Już po raz trzeci najzdolniejsi uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów z terenu naszej gminy otrzymali jednorazowe Stypendia Wójta Gminy Zakrzówek.

W tegorocznej edycji rozdania stypendiów za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe nagrodzono 49 osób, w tym za osiągnięcia w nauce 8 absolwentów gimnazjum i 37 uczniów szkół podstawowych (średnia powyżej 5,1) oraz 4 osoby w dziedzinie sportu (finaliści turniejów i konkursów na szczeblu co najmniej wojewódzkim). Listy gratulacyjne otrzymali również 5 uczniów, którzy osiągnęli wysokie wyniki w nauce (średnia (5,0-05,09).

Podczas uroczystości zostało przyznane także stypendium za osiągnięcia artystyczne w „Teatrze Scena Św. Mikołaja” sfinansowane przez Marię Stępień – Dyrektora PSP w Bystrzycy oraz „Stypendium Jana Pawła II” ufundowane z własnych funduszy przez kierownictwo Urzędu Gminy Zakrzówek. Jeszcze raz gratulujemy uczniom, rodzicom, nauczycielom i dyrektorom, którzy wnieśli swój wkład w zdobyte osiągnięcia młodych ludzi.