Środki Funduszu Sprawiedliwości dla OSP Zakrzówek

Wójt Gminy Zakrzówek Józef Potocki zawarł umowę z Ministrem Sprawiedliwości  reprezentowanym przez Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Marcina Romanowskiego na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej –  Funduszu Sprawiedliwości. W ramach zawartej umowy Gmina Zakrzówek otrzyma 26 tyś. zł na zakup ubrań specjalnych i hełmów dla OSP Zakrzówek. Zadanie zostanie zrealizowane do końca 2020 roku. Doposażenie jednostki OSP Zakrzówek w nowe specjalistyczne ubrania strażackie zwiększy bezpieczeństwo strażaków podczas działań ratowniczo-gaśniczych.