Solary własnością mieszkańców


Upłynął okres trwałości projektu pn. “Montaż kolektorów słonecznych w gminie Zakrzówek drogą do zwiększenia wykorzystania odnawialnych źródeł energii- etap I”. Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy gminą, a mieszkańcami solary z I etapu stają się własnością mieszkańców. Wszelkie awarie i usterki mieszkańcy zobowiązani są usuwać we własnym zakresie. Przekazanie zostanie potwierdzone odrębną umową, po ustaniu epidemii koronawirusa.

Instrukcja obsługi zestawu solarnego.