Sieć gazowa w Gminie Zakrzówek

Polska Spółka Gazownictwa rozpoczęła proces podpisywania umów na przyłączenie do sieci gazowej na terenie Gminy Zakrzówek. Pierwsze umowy z mieszkańcami Majoratu i Bystrzycy już zostały podpisane.

Cały czas istnieje możliwość zgłoszenia wniosku o przyłączenie do sieci właścicieli posesji objętych planowanym zasięgiem sieci lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie.

Wnioski o przyłączenie do sieci gazowej można składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Zakrzówek pok. nr 2, informacje pod nr tel. 81 82 15 131.

Planowany zasięg sieci:

 • Bystrzyca – strona zachodnia do Bystrzyca 78.
 • Majorat – cała miejscowość.
 • Zakrzówek:
 • ulica Zachodnia – cała do Rudnika Szlacheckiego,
 • ulica Partyzantów do końca miejscowości,
 • ulica Żeromskiego do Żeromskiego 61,
 • ulica Kościuszki do Kościuszki 58,
 • ulica Sienkiewicza do Sienkiewicza 19,
 • ulica Wójtowicza do kościoła i do Wójtowicza 55,
 • ulica Targowa do Targowa 28,
 • wszystkie uliczki osiedlowe w Zakrzówku,
 • ulica Ogrodowa cała